Jeřábi táhnou)

Autor: Neuvedený

Rok: 1958

Skok do tmy)

Autor: Bruderhansová Božena

Rok: 1964

Otec vojáka)

Autor: Teissig Karel

Rok: 1965

Atentát 2)

Autor: Fišer Jaroslav

Rok: 1965

Atentát 1)

Autor: Fuka Vladimír

Rok: 1965

Galantní slavnosti)

Autor: Virt Zdeněk

Rok: 1966

Car a generál)

Autor: Zálešák František

Rok: 1966

Romulus a Remus 1)

Autor: Hájek Eduard

Rok: 1966

Spartakus)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1966

Pahorek)

Autor: Vaca Karel

Rok: 1967

Piknik)

Autor: Klomínek Miroslav

Rok: 1967

Diverzanti)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1967

Dákové)

Autor: Balcar Jiří

Rok: 1967

Bitva v Ardenách)

Autor: Kaplan Zdeněk

Rok: 1967

Potom nastane ticho)

Autor: Pavlík Ondřej

Rok: 1967

Sedm havranu)

Autor: Bidlo Vladimír

Rok: 1967

Nebeští jezdci)

Autor: Grygar Milan

Rok: 1968

Hvězdy Velkého vozu)

Autor: Vyleťal Jozef

Rok: 1968

Westerplatte)

Autor: Vyleťal Jozef

Rok: 1968

Bitva nad vodami)

Autor: Galová-Vodrážková Eva

Rok: 1968