Šípy Robina Hooda)

Autor: Teissig Karel

Rok: 1976

Režisér: Tarasov Sergej