Cid)

Autor: Machálek Karel

Rok: 1969

Pád říše římské)

Autor: Nováková Věra

Rok: 1970

Režisér: Mann Anthony