Mary Poppins)

Autor: Galová-Vodrážková Eva

Rok: 1969

Správna dívka)

Autor: Foll Dobroslav

Rok: 1969

Herec: Andrews Julia