Tudy prošla žena)

Autor: Pavlík Ondřej

Rok: 1965

Prázdniny s Ivettou)

Autor: Pavlík Ondřej

Rok: 1966

V zajetí melódie)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1968

Falstaff)

Autor: Machálek Karel

Rok: 1968

Plač pro banditu)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1969

Fortunáta a Jacinta)

Autor: Fišer Jaroslav

Rok: 1972

Varieté)

Autor: Kremláček Ivan

Rok: 1972

Simón Bolívar)

Autor: Grygar Milan

Rok: 1972

Tristana)

Autor: Poláčková-Vyleťalová Olga

Rok: 1972

Vzpoura bukanýrů)

Autor: Machálek Karel

Rok: 1974

Nová výprava dona Quijota)

Autor: Palcr Zděnek

Rok: 1974

Život jde dál)

Autor: Hrdina Miroslav

Rok: 1975

Noví Španělé)

Autor: Machálek Karel

Rok: 1975

Nešikovné ruce)

Autor: Mrázek

Rok: 1975

Pôvod filmu: Španielsko