Trofej neznámeho strelca)

Autor: Pechr Čestmír

Rok: 1970

Režisér: Pavlovič Vladislav