Potom nastane ticho)

Autor: Pavlík Ondřej

Rok: 1967

Režisér: Morgenstern Janusz