Indiánské léto)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1968

Prodavač humoru)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1985

Režisér: Krejčík Rudolf