Skokanova dobrodružství)

Autor: Čech Jindřich

Rok: 1969

Režisér: Benson Leon