Čekání na Karolinu)

Autor: Stárková Olga

Rok: 1968

Režisér: Kelly Ron