Výzva)

Autor: Vyleťal Jozef

Rok: 1972

Režisér: Solarz Wojciech