Bratr doktora Homéra)

Autor: Mašíková Jana

Rok: 1968

Nuž)

Autor: Fojtík Quido

Rok: 1968

Režisér: Mitrović Žika