Vlaštovky a Amazonky)

Autor: Kiš F.

Rok: 1970

Autor: Kiš F.