Čardášová princezna)

Autor: Vlachová R.

Rok: 1971

Režisér: Szinetar Miklos