Všichni prezidentovi muži)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1980

Režisér: Pakula Alan J.