Stalo se na zámku Wildberg)

Autor: Teissig Karel

Rok: 1974

Režisér: Antel Franz