Zbabělec)

Autor: Kavka O.

Rok: 1961

Režisér: Weiss Jiří