Cvokové)

Autor: Stárková Olga

Rok: 1969

Režisér: Joffe Alex