Dostihová horečka)

Autor: Sládek Antonín

Rok: 1977

Režisér: Steno