Muž, ktorý luže)

Autor: Veselý Milan

Rok: 1968

Nevesta hôľ)

Autor: Veselý Milan

Rok: 1971

Nevera po slovensky)

Autor: Veselý Milan

Rok: 1981

Autor: Veselý Milan