Desátý krok)

Autor: Víznerová Taťana

Rok: 1968

Režisér: Ivčenko Viktor