Pim, Pam a Pumíček)

Autor: Neuvedený

Rok: 1972

Režisér: Latzke Horst