My z deváté A)

Autor: Neuvedený

Rok: 1961

Génius)

Autor: Pechr Čestmír

Rok: 1969

Zlaté časy )

Autor: Písecký Tomáš

Rok: 1979

Kosenie jastrabej lúky)

Autor: Zimka Ondrej

Rok: 1981

Režisér: Uher Štefan