Města a roky)

Autor: Poláčková-Vyleťalová Olga

Rok: 1974

Režisér: Zarchi Alexandr