Dávné léto)

Autor: Púček Ever Alexander

Rok: 1969

Drahá Šáriko)

Autor: Púček Ever Alexander

Rok: 1972

Ahoj, bráško!)

Autor: Púček Ever Alexander

Rok: 1973

Pacho, hybský zbojník)

Autor: Púček Ever Alexander

Rok: 1975

Nežádoucí pasažér)

Autor: Púček Ever Alexander

Rok: 1976

Maďaři)

Autor: Púček Ever Alexander

Rok: 1978

Okolí klidného moře)

Autor: Púček Ever Alexander

Rok: 1982

Autor: Púček Ever Alexander