Severní rapsódie)

Autor: Poláčková-Vyleťalová Olga

Rok: 1975

Režisér: Abalov-Abaljan Eduard