Promiň, že je to málo)

Autor: Vaca Karel

Rok: 1984

Režisér: Vicario Marco