O Palečkovi)

Autor: Vyleťal Jozef

Rok: 1968

Režisér: Pal Georg