Lev ve stodole)

Autor: Nováková Dora

Rok: 1970

Autor: Nováková Dora