Skok do tmy)

Autor: Bruderhansová Božena

Rok: 1964

Režisér: Delong Vladislav