Velká země)

Autor: Balcar Jiří

Rok: 1963

Dákové)

Autor: Balcar Jiří

Rok: 1967

Autor: Balcar Jiří