Novinář)

Autor: Schlosser W.A.

Rok: 1968

Nevítaný dědic)

Autor: Vaca Karel

Rok: 1970

Život, láska, smrt)

Autor: Kratochvíl Jan

Rok: 1971

Herec: Girardot Annie