Odešli jsme jako kněží, vrátili jsme se jako kuráti)

Autor: Saudek Karel

Rok: 1976

Režisér: Rostel Newman