Bílý šejk)

Autor: Vaca Karel

Rok: 1970

Roma)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1973

Amarcord)

Autor: Vyleťal Jozef

Rok: 1974

Ginger a Fred)

Autor: Grygar Milan

Rok: 1986

Režisér: Fellini Federico