Jánošík I-II)

Autor: Neuvedený

Rok: 1963

Lidé z maringotek)

Autor: Svobodová Eva

Rok: 1966

Dialóg 20 - 40 - 60)

Autor: Vanek Marián

Rok: 1968

Smuteční slavnost)

Autor: Očenášek Radek

Rok: 1969

Pacho, hybský zbojník)

Autor: Púček Ever Alexander

Rok: 1975

Kosenie jastrabej lúky)

Autor: Zimka Ondrej

Rok: 1981

Herec: Króner Jozef