Edith Piafová)

Autor: Mašková

Rok: 1975

Autor: Mašková