Za mnou,  holoto !)

Autor: Foll Dobroslav

Rok: 1970

Režisér: Kirsten Ralf