Vinnetou - rudý gentleman)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1964

Tajemství čínského karafiátu)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1965

Souhvězdí Panny)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1965

Old Shatterhand 2)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1965

Old Shatterhand)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1965

Vinnetou - Poslední výstřel)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1966

Kočár do Vídně)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1966

Spartakus)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1966

Dita Saxová)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1967

Diverzanti)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1967

Marketa Lazarová)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1967

Pohrdání)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1967

Čingischán)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1967

Noc nevěsty)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1967

Indiánské léto)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1968

Vánoce s Alžbětou)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1968

Maratón)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1968

Přátelé kopretiny)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1968

Pod kopyty stád)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1968

V zajetí melódie)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1968

Autor: Ziegler Zdeněk

Grafický dizajnér, architekt, typograf a výstavný dizajnér Zdeněk Ziegler sa narodil 27. októbra 1932 v Prahe. Študoval architektúru na ČVUT (1955 – 1961) v Prahe. Od roku 1990 je docentom a od roku 1992 profesorom na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe, v rokoch 2000 – 2003 bol jej rektorom. Od roku 1995 bol pedagógom Prague Summer Study Miami University (Ohio, USA). Za plagátovú tvorbu získal 13. septembra 2001 čestný doktorát Miami University. Je členom prestížnej medzinárodnej grafickej organizácie Alliance Graphique Internationale.

Koncom päťdesiatych rokov začal pracovať v oblasti grafického dizajnu. Začiatkom šesťdesiatych sa začal venovať aj výstavníctvu, vytváral kompletné grafické riešenia výstav (Umeleckopriemyslové múzeum, Národná galéria v Prahe). Od roku 1962 sa venuje grafickej úprave kníh a návrhom ich obálok. V tom roku začína navrhovať aj filmové plagáty. Zdeněk Ziegler vytvoril  274 filmových plagátov, ktorých stabilne vysoká úroveň bola často oceňovaná doma i v zahraničí a zaraďuje ho medzi najvýznamnejších českých tvorcov filmových plagátov. V 60. – 70. rokoch navrhoval obaly na gramoplatne a je autorom mnohých poštových známok.

Kolektívne vystavuje od roku 1964, samostatne od roku 1970. Samostatne vystavoval napr. v Prahe, Plzni, Londýne, Mainzi a kolektívne so skupinou TYPO& v USA, Rusku, Bulharsku, Švajčiarsku.

Ocenené filmové plagáty:

1964 Čestné uznanie na Medzinárodnej výstave filmového plagátu v Karlových Varoch (Smog, Tajomstvo čínskeho karafiátu, Prísne tajné)

1964 1.cena na Bienále Brno (Prísne tajné, Krik, Ruský zázrak)

1964 Čestné uznanie Typomundus v Montreale (Prísne tajné)

1965 Strieborná medaila na Medzinárodnej súťaži plagátov v Colombe (A pátý jezdec strach)

1976 Zlatý Hugo na Medzinárodnom filmovom festivale v Chicagu (Modrá Electra Glide)

1977 Čestné uznanie Zdeněk Ziegler v súťaži The Hollywood Reporter Annual Key Awards (Dersu Uzala)

1982 Strieborná plaketa na Medzinárodnom filmovom festivale v Chicagu (Zelený ľad)

1983 Bronzový Hugo na MFF v Chicagu (Výstřel do zad)