V městečku S)

Autor: Forejt František

Rok: 1967

Režisér: Chejfic Iosif