V městečku S

V městečku S

Autor: Forejt František

Pôvod filmu: Sovietsky zväz

Rok vzniku plagátu: 1967

Režisér: Chejfic Iosif

Herec: Neuvedený

Žáner filmu: Neuvedený

Autor: Forejt František

Pôvod filmu: Sovietsky zväz

Rok vzniku plagátu: 1967

Režisér: Chejfic Iosif

Herec: Neuvedený

Žáner filmu: Neuvedený