Tiziánův odkaz)

Autor: Zálešák František

Rok: 1965

Režisér: Novaković Radoš