S borovou šiškou pod zády)

Autor: Vyleťal Jozef

Rok: 1968

Bezradní)

Autor: Mikula Jiří

Rok: 1969

Bratři)

Autor: Teissig Karel

Rok: 1972

Pôvod filmu: Finsko