Betonová džungle)

Autor: Malát Radim

Rok: 1966

Nehoda)

Autor: Vyleťal Jozef

Rok: 1969

Tajný obřad)

Autor: Nováková Věra

Rok: 1970

Nora)

Autor: Teissig Karel

Rok: 1974

Režisér: Losey Joseph