Právě začínáme)

Autor: Neuvedený

Rok: 1946

Rok vzniku plagátu: 1946