Elvis Presley)

Autor: Ševčík Igor

Rok: 1980

Režisér: Carpenter John