Kolotoč humoru)

Autor: Neuvedený

Rok: 1953

Tajuplný ostrov)

Autor: Neuvedený

Rok: 1953

Revisor)

Autor: Neuvedený

Rok: 1953

Rok vzniku plagátu: 1953