Záhadný Hektor)

Autor: Konáš Leoš

Rok: 1970

Romantikové)

Autor: Konáš Leoš

Rok: 1971

Autor: Konáš Leoš