Kosenie jastrabej lúky)

Autor: Zimka Ondrej

Rok: 1981

Autor: Zimka Ondrej