Inspektor a les)

Autor: Vyleťal Jozef

Rok: 1977

Režisér: Vulchanov Rangel