Akce Brutus)

Autor: Grygar Milan

Rok: 1972

Past na generála)

Autor: Foll Dobroslav

Rok: 1972

V rytmu valčíku)

Autor: Vajce Stanislav

Rok: 1972

Kozí roh)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1972

Agent č. 1)

Autor: Vlach Zdeněk

Rok: 1972

Dívka na koštěti 4)

Autor: Neuvedený

Rok: 1972

Poslední adresa)

Autor: Foll Dobroslav

Rok: 1972

Kaňon samé zlato)

Autor: Čech Jindřich

Rok: 1972

Šest medvědu s Cibulkou 2)

Autor: Neuvedený

Rok: 1972

Případ Zerniková)

Autor: Bidlo Vladimír

Rok: 1972

Letní strom)

Autor: Miovský Vasil

Rok: 1972

Tristana)

Autor: Poláčková-Vyleťalová Olga

Rok: 1972

Buck a kazatel)

Autor: Neuvedený

Rok: 1972

Smrt černého krále)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1972

...a pozdravuji vlaštovky)

Autor: Bidlo Vladimír

Rok: 1972

Morgiana 1)

Autor: Neuvedený

Rok: 1972

My, ztracený holky)

Autor: Svobodová Eva

Rok: 1972

Pan Tau a cesta kolem světa)

Autor: Čech Jindřich

Rok: 1972

Besnící mesíc)

Autor: Vaca Karel

Rok: 1972

Živé terče)

Autor: Duchoň Jozef

Rok: 1972

Rok vzniku plagátu: 1972