Dívka z Tokia)

Autor: Říhová Jana

Rok: 1972

Léčka)

Autor: Vyleťal Jozef

Rok: 1972

Morgiana 2)

Autor: Kovářová Květa

Rok: 1972

Valachiho svědectví)

Autor: Neuvedený

Rok: 1972

Kruhy na vode)

Autor: Hrdina Miroslav

Rok: 1972

Homolka a tobolka 2)

Autor: Neuvedený

Rok: 1972

Zpívajíci film)

Autor: Neuvedený

Rok: 1972

Pim, Pam a Pumíček)

Autor: Neuvedený

Rok: 1972

Past na generála)

Autor: Foll Dobroslav

Rok: 1972

V rytmu valčíku)

Autor: Vajce Stanislav

Rok: 1972

Kozí roh)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1972

Agent č. 1)

Autor: Vlach Zdeněk

Rok: 1972

Dívka na koštěti 4)

Autor: Neuvedený

Rok: 1972

Poslední adresa)

Autor: Foll Dobroslav

Rok: 1972

Kaňon samé zlato)

Autor: Čech Jindřich

Rok: 1972

Akce Brutus)

Autor: Grygar Milan

Rok: 1972

Letní strom)

Autor: Miovský Vasil

Rok: 1972

Tristana)

Autor: Poláčková-Vyleťalová Olga

Rok: 1972

Buck a kazatel)

Autor: Neuvedený

Rok: 1972

Smrt černého krále)

Autor: Ziegler Zdeněk

Rok: 1972

Rok vzniku plagátu: 1972